Forskning och utveckling

FoU Campus Västervik

Socialpedagogiskt centrum

FoU-ansvarig - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Behöver er verksamhet lösa ett problem? Eller vill ni veta mer om hur ni kan starta en förändring? Då är ni välkomna till FoU Campus Västervik.

FoU Campus Västervik är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som hittar former för
att utveckla och fördjupa kunskapen kring verksamhetsnära frågor inom ingenjörsvetenskap och välfärdsvetenskap. Verksamheten bygger på ett nära samarbete mellan näringsliv/arbetsmarknad, FoU Campus Västervik och akademin.

FoU Campus Västervik möjliggör samverkan och arbete med verksamhetsnära innovationer och lyfter det till en akademisk nivå utan att fältet behöver vara nära universitet/högskola. På så sätt kan människor på landsbygdsorter utveckla både sig själva och arbetslivet. Samtidigt breddas akademins upptagningsområde.

Vi är också en arena för kollegialt lärande och kompetensutväxling. Det är något som bidrar till lokal utveckling som skapar goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.

Forskningen, som utgår från behov i regionen, bygger till stor del på deltagande och dialog med de som lever, bor och verkar här.

Vem vänder vi oss till?

Behöver er verksamhet lösa ett problem eller vill ni veta mer om hur ni kan starta en förändring? Vill ni utvärdera för att se hur väl ett genomfört arbete fallit ut? FoU Campus Västervik vill vara med och utveckla förvaltningar, verksamheter och företag genom att ta fram ny kunskap som kan omsättas i praktiken.

Vi vill inspirera medarbetare till att medverka i utvecklingsarbete. Vi stödjer medarbetare
vid genomförande av utvecklingsarbete och återför resultaten till verksamheten.

Socialpedagogiskt centrum

Lokal och verksamhetsnära forskning inom socialt- och socialpedagogiskt arbete. Forskningen
bedrivs i samarbete med Högskolan Väst. Läs mer här.

Ingenjörsvetenskapligt centrum

Lokal och verksamhetsnära forskning inom ingenjörsvetenskapligt arbete. Forskningen bedrivs främst i samarbete med Jönköping University. Läs mer här.

Sidan senast granskad den 25 januari 2018
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Håll koll på vad som händer i Campus Västerviks kalender

Kalender för Campus Västervik

Socialpedagogiskt centrum

FoU-ansvarig - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)