Särskilda behov, extra stöd

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Christel Dorch
Tel 0490-25 46 15
christel.dorch@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Vuxen som sitter och pratar med ett barn

Om du är elev och går i kommunal grundskola, fristående grundskola eller gymnasiet här i Västervik så har du rätt att få stöd och hjälp när det gäller elevhälsa.

Elevhälsa kan betyda väldigt många olika saker. Några exempel kan vara:

  • Att man känner sig ledsen
  • Att man känner sig ensam
  • Att man tycker att man börjar höra dåligt
  • Att man tycker att det är svårt att läsa
  • Att man behöver hjälp med att äta rätt
  • Att man behöver hjälp med sin impulskontroll

När du behöver ta kontakt med din skolsköterska,skolkurator, skolpsykolog eller annan elevhälsopersonal, kan du vända dig till din lärare eller mentor för att få hjälp med detta.

Du kan också hitta kontaktuppgifter till skolsköterska,skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog på din egen skolas hemsida.

 

Sidan senast granskad den 21 december 2017
Innehållsansvarig: Christel Dorch

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Christel Dorch
Tel 0490-25 46 15
christel.dorch@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)