En uppföljande utvärdering av kostnadsreduceringarna i samband med budget 2013

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-06-27

Nu finns utvärderingen av vad besparingarna 2013-14 innebar för förskolan och skolan i Västervik att läsa. 
Det har gjorts en utvärdering av besparingar som genomfördes i organisationen för förskola och skola, i samband med budget 2013. Den finns nu tillgänglig att läsa. Utvärderingen gjordes våren 2014 och redovisades för barn- och utbildningsnämndens i april 2014.
Bakgrunden är de besparingar som gjordes under år 2013. De gjordes i flera delar av organisationen, bland annat i förskolor och skolor. Fokus har varit att se vad besparingarna har lett till på kort sikt. Det har också handlat om att utifrån forskning beskriva vad som skulle kunna hända på längre sikt.
Resultatet visar att delar som har betydelse för kvalitet i förskolan och resultat i skola har påverkats av de besparingar som gjordes. Både på kortare och längre sikt. Det har också visat sig att det varit viktigt att bli lyssnad på för personal och föräldrar.
Utvärderingen har funnits med i planeringen för budget 2015. Den används också i det fortsatta arbetet med att förbättra kvaliteten i förskola och skola.
Ett stort tack till alla som var med i utvärderingen och gjorde den möjlig!

En uppföljande utvärdering av kostnadsreduceringarna i samband med budget 2013 (pdf, 1 MB)

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)