Första insatsperson i Gamleby och drönare - nyheter hos Räddningstjänsten

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-06-19

Målet för Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd är att skapa en säker och trygg kommun. Vid en olycka är tiden till påbörjad insats en av de viktigaste faktorerna för hur skadeutfallet blir för människor, egendom och miljö. Som ett led i utvecklingsarbetet har nu Räddningstjänsten i Västerviks kommun två nyheter att presentera.

Till midsommarhelgen börjar en så kallad FIP-bil att rulla i Gamlebyområdet.

Både nationellt och internationellt har räddningstjänsterna de senaste åren arbetat på många olika sätt för att få ner insatstiderna (från larm till påbörjad insats). En av de åtgärder man genomfört och efter utvärdering fått väldigt goda effekter med är just FIP Första Insats Person på deltidsavdelningarna där man har 5 minuters anspänningstid (tid från larm till man lämnar stationen).

bild på fip-bil

FIP-bilen bemannas dygnet runt med en styrkeledare eller brandman som åker i ett eget fordon direkt till olycksplatsen från hemmet eller sin arbetsplats. Exempel på åtgärder som denna FIP kan göra är:

 • Släckning av brand med handbrandsläckare och släckgranat.
 • Varna personer i fara.
 • Skapa fria luftvägar vid trafikolyckor, påbörja första hjälpen, HLR, defibrillering med mera.
 • Biträda med flytboj vid drunkningsolyckor.
 • Lämna lägesrapport till SOS och övriga resurser på väg till olycksplatsen.
 • Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som inte behövs.
 • Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande styrkor.
 • Säkra trafikolyckor mot omgivande trafik och mot brand.

Utvärderingar av FIP-enheter har visat väldigt positiva siffror rent samhällsekonomiskt då insatstiderna minskat med i snitt 2-3 minuter. Utvärderingarna visar också att man vid en brand samhällsekonomiskt i snitt sparar 15-20.000 kronor vid varje insats.

Drönare (mini-helikopter)

Enheten för Räddningstjänst och samhällsskydd har även köpt in en så kallad drönare (mini-helikopter) som är utrustad med videokamera, kamera och värmekamera.

bild på drönare med kamera, videokamera och värmekamera

Drönaren kommer bland annat kunna användas för att:

 • Leta efter skogsbränder. 
 • Skapa bättre översikts- och lägesbilder. 
 • Besluta om begränsningslinjer vid oljeutsläpp. 
 • Besluta om begränsningslinjer vid mark- och vid skogsbränder. 
 • Minska riskerna för personalen vid olyckor med farligt gods.
 • Hjälpa polisen vid eftersök av försvunna personer.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)