Nu går utvecklingen framåt för Ekhagens golfbana

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-01-13

Det pågående planarbetet för Ekhagens golfbana har nu nått sitt mål. I planen är det möjligt för omkring 70-100 nya bostäder i Västervik. Inriktningen är att det ska finnas möjligheter för olika former av boende såsom lägenheter, friliggande villor, radhus med mera. Med planerna är det också möjligt att bygga upp en sportcamp samt ett hotell.

Fastighetsägaren har nu ett arbete framför sig för att anlägga vägar, ansluta området till kommunalt vatten och avlopp samt stycka av tomter.

Filippa Olsson, planarkitekt, har varit handläggare för detaljplanen. Hon ser positivt på de nya planerna och ser också fram emot områdets utveckling.

- Det har varit en lång process som många har varit involverade i, säger Filippa. Nu ser vi fram emot att planerna slutligen kan genomföras.

Illustration över Ekhagens golfbana

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)