Asylsökande i Gamleby erbjuds samhällsorientering

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-21

Efter sommaren erbjuder kommunen samhällsorientering till asylsökande på Migrationsverkets boende i Gamleby.

Boende, insatser och stöd är Migrationsverkets ansvar. Men kommunen har beviljats projektmedel från länsstyrelsen för att under ett års tid erbjuda information och samhällsorientering.

Utbildningen omfattar 30 timmar fördelat på tio tillfällen. Den startar i Gamleby i början på hösten 2017. Under våren har liknande utbildning genomförts för asylsökande i Totebo.

– Målet med kursen är att asylsökande ska få en orientering i det svenska samhället och dess värderingar, säger Elisabeth Johansson, arbetsmarknadschef på Västerviks kommun. Tyngdpunkten ligger på lokalsamhälle, demokrati och jämställdhet. Syftet är att skapa vägar in i civilsamhället för de asylsökande.

Migrationsverket driver och ansvarar för boende och verksamhet i Gamleby. Västerviks Bostads AB är fastighetsägare och hyresvärd.

– Vi arbetar aktivt med Migrationsverket för att det ska fungera så bra som möjligt, säger Joakim Jansson, säkerhetschef på Västerviks kommun.

Eventuella frågor om Migrationsverkets boende:  

Migrationsverket
0771-235 235
www.migrationsverket.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)