Glädjande besked från Skolinspektionen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-03-17

Hand skriver i blockDen senaste veckan har Skolinspektionens beslut börjat komma till Västerviks kommun. Så här långt har kommunens förskolor och skolor inte fått några påpekanden, utan grönt ljus på samtliga punkter.

– Det är otroligt glädjande, säger grundskolechef Ewa Myhrén. Ett enormt arbete har gjorts på våra förskolor, skolor och fritidshem de senaste åren.

Vid förra besöket fann Skolinspektionen flera brister på fritidshemmen. Utveckling och lärande, trygghet och studiero, pedagogiskt ledarskap, särskilt stöd samt gruppernas sammansättning fick kritik. Den här gången har Skolinspektionen inte hittat några brister.

– Kommunens pedagoger har arbetat intensivt med att utveckla fritidshemmen, både tillsammans på dialogmöten och på de egna enheterna, konstaterar Ewa Myhrén.

– Att Skolinspektionen inte hittat några brister i kommunens förskolor är ett resultat av det förändringsarbete som alla våra skickliga medarbetare vågar vara i, säger Eva Andersson, utvecklingsledare i förskolan.

Förskolorna är i en stark utvecklingsfas enligt Ulrika Mellblom, biträdande förvaltningschef och ansvarig för förskolan:

– Vi arbetar med att utveckla den pedagogiska verksamheten så att barnen ges bästa förutsättningar för att utvecklas och lära, säger hon. Två kommunplacerade förskolelyft samt centrala och lokala nätverk har bidragit till den positiva utvecklingen.

Beslut för Komvux och Västerviks gymnasium har kommit. Dessa beslut är också helt utan synpunkter från Skolinspektionen.

Introduktionsprogrammet, estetprogrammet och gymnasiesärskolan har granskats extra genom intervjuer med både elever, lärare, elevhälsa och rektor, berättar gymnasiechef Jörgen Jonsson. Även dessa fördjupade granskningar visar på att verksamheten håller god kvalitet.

Liksom vid förra inspektionen fick Komvux inga anmärkningar.

– Utvecklingsarbetet kring att ge alla individer utbildning utifrån sina behov och förutsättningar har varit i fokus, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

Tre grundskolor har fått sina beslut, Blackstad, Himalaja och Ringeltaubska skolan. Vid förra inspektionen uppmärksammade Skolinspektionen relativt många brister i Blackstad och på Himalajaskolan. Den här gången har man inte funnit några brister.

Nu väntar kommunen på ytterligare några beslut och den 6 april kommer Skolinspektionen till
Västervik för ett avslutande möte.

För mer information kontakta:

Magnus Bengtsson

Barn- och utbildningschef
0490-25 42 07
magnus.h.bengtsson@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)