Kommunen utreder hur de egna fiskevattnen används

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-08-17

Eka i vattnet med fiskenätVästerviks kommun har beslutat utreda hur de egna fiskevattnen används. Dels hur de brukas i dagsläget, men också hur de kan förvaltas i framtiden. Mycket av fokus läggs på hur kommunens invånare använder möjligheten att fiska för husbehov. Det handlar om dragrodd, långrev och nät.

I mitten av 1990-talet tog kommunen fram en karta som visar områden där sådant fiske är tillåtet. Gällande regelverk ska nu ses över. Förhoppningen är att kunna ta fram tydligare och bättre information för dem som fiskar för husbehov. Utredningen kommer även att ge förslag på hur regelverket kan utvecklas. Detta för att anpassa fisket efter ett modernt hållbarhetstänk.

För det fortsatta utredningsarbetet vill Västerviks kommun få kontakt med dem som ägnar sig åt fiske för husbehov. Detta för att kunna bedöma omfattningen av fisket, samt höra fiskarnas synpunkter kring gällande regler och eventuella förändringar av dessa.

Utredningen behandlar kommunens vatten med enskild fiskerätt. Alltså inte samfällda fiskevatten som delas med andra fiskerättsinnehavare.

Utredningen görs av Ola Helmerson, fiskerikonsulent på Hushållningssällskapet. Det enskilda fisket i Gamlebyån utreddes 2015. Den nya utredningen kan ses som en fortsättning på det arbetet. Den här gången handlar det om resten av kommunens fiskevatten.

För mer information kontakta

Rickard Ljunggren

Enheten för samhällsbyggnad
0490-254029
rickard.ljunggren@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)