Många hälsofrämjande insatser på skolorna

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-05-11

Skolbarn rör på sig i klassrumMycket görs för att främja elevernas hälsa på skolorna i Västerviks kommun: Pulshöjande aktiviteter för att barnen inte ska bli stillasittande. Kamratstödjande projekt för social trivsel. Praktiska förbättringar i den fysiska miljön. Exemplen är många.

Vid årsskiftet beviljades kommunen ett statsbidrag på närmare 3,4 miljoner för hälsofrämjande insatser i skolan. Västerviks kommun fick då mer pengar än någon annan. Nu är olika projekt i full gång ute på skolorna.

På Ljungbergaskolan har alla elever fått prova på yoga som rastaktivitet. Skolan har köpt in madrasser, filtar och lavendelpåsar. Några av barnen har gått en kurs i yoga på sin fritid och hjälper nu till att leda passen.

– Det är så populärt att eleverna står i kö för att få vara med, säger rektor Gunilla Winqvist.

Ankarsrums skola satsar på pulshöjande aktiviteter de dagar eleverna inte har idrottslektion. Skolan har köpt in pulsarmband och programvara som hjälper eleverna att se sina resultat.

– Föräldrarna är mycket positiva till att barnen får röra på sig mer, säger rektor Tommy Modigh.

På Ellen Keyskolan handlar det om den fysiska miljön i matsalen. Eleverna klagade på buller och hög ljudnivå. Nu har ljuddämpande material sattas upp och lokalen har möblerats om och fått nya gardiner. När eleverna trivs i matsalen och äter av skollunchen främjas såväl lärande som bra matvanor och god hälsa. Insatsen har gjorts i samarbete med kostenheten.

Näktergalens skola har fått ett speciellt ”sinnesrum” för avslappning. Ett lugnt och rofyllt utrymme som kan användas av både skolan och fritidshemmet.

Skogshagaskolan skapar aktivitetsbaserade ytor i skolmiljön. Bland investeringarna märks en ny ljudanläggning, projektor, projektorduk och pulsklockor för att stimulera till mer pulshöjande aktivitet. En fysioterapeut har hyrts in som konsult. Men det eleverna uppskattar mest är kanske det nya pingisbordet utomhus.

Allt mer forskning pekar också på att hjärnan mår bra av fysisk aktivitet, och att skolor där alla elever får röra sig regelbundet har bättre studieresultat.

Skolor som har del i hälsofrämjande skolutveckling i Västerviks kommun:

 • Ankarsrum
 • Blackstad
 • Brevik
 • Ellen Key
 • Fågelbäret
 • Gunnebo
 • Himalaja
 • Lidhem
 • Ljungberga
 • Ludvigsborg
 • Marieborg
 • Näktergalen
 • Skogshaga
 • Åbyäng
 • Östra Ring
 • Överum

För mer information kontakta

Ewa Myhrén

Grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)