Pedagogisk plattform ger förskolan tydlig grund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-09-07

Västerviks kommun har tagit fram en pedagogisk plattform för förskolan. Den blir ett verktyg i den dagliga verksamheten. En tydlig grund. Arbetet med plattformen har pågått under cirka 1,5 år. Alla pedagoger på kommunens förskolor har varit med på ett eller annat sätt.

Kompetens för livet. Lust att lära – rätt att lyckas. Barn- och utbildningsnämndens vision innehåller ett antal bärande ledord. Vad betyder dessa ord i praktiken för förskolan? Samtalet kring ordens betydelse har varit centralt i arbetet med plattformen.

Förskolan ska utgå ifrån att varje barn är nyfiket och har egen lust att lära och utvecklas. Undervisningen ska vara utforskande. Barnens frågor kring olika fenomen och begrepp sätts i fokus. Mötet är ett centralt tema: Vi lyssnar på varandra. I öppenhet för olika tankar och frågeställningar sker lärandet. Även de vuxna lär sig i mötet med barnen.

En annan viktig tanke är den om det ostrukturerade materialet. Barnen ska erbjudas material som inte är färdigt eller förutbestämt. Sådant som öppnar för utforskande och egna experiment.

Se en liten film om förskolans pedagogiska plattform

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)