Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Översiktsplanen - ÖP

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

ÖP 2025 vann laga kraft den 7 november 2014. Översiktsplanen (ÖP) anger inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen för kommunens land- och vattenområden. Detta med hjälp av mål och ställningstaganden både i text och i karta.

De kommuntäckande delarna av översiktsplanen som går under Vision 2025 benämns ÖP 2025.

Kortversionen av de kommuntäckande delarna

ÖP 2025 Kortversionen (pdf 1,59 MB)

De kommuntäckande delarna

 Länsstyrelsens Granskningsyttrande (pdf, 188 kB)

Huvuddokument

Huvuddokument (pdf, 7,86 MB)

Konsekvensbeskrivning (pdf, 668 kB)

Bilaga Markanvändningskartan (jpeg, 3,53 MB)

Tematiska tillägg till översiktsplanen

Strategi för klimatanpassning

Strategi för klimatanpassning (pdf, 2,15 MB)

Bilaga 1 Strategi för klimatanpassning (pdf, 459 kB)

Bilaga 2 Strategi för klimatanpassning (pdf, 55 kB)

VA-översikt och VA-policy

VA-översikt och VA-policy (pdf, 1,05 MB)

Bilagor VA-översikt (pdf, 1,55 kB)

Trafikstrategi

Trafikstrategi (pdf, 1,45 MB)

Bebyggelse på landsbygd

Bebyggelse på landsbygd (pdf, 6,47 MB)

Vindbruksplan

Vindbruksplan (pdf, 3,39 MB)

Bilaga Intressekartan (jpeg, 9,02 MB)

Bilaga Lämplighetskartan (jpeg, 7,80 MB)

Sidan senast granskad den 2 september 2020
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.