Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tolkning för dig som är gravt synskadad, döv eller har talsvårigheter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Post och telestyrelsen har flera tolktjänster som är gratis att använda. De kan tolka i telefonsamtal med dig som är gravt synskadad, döv eller har talsvårigheter. Tjänsterna är gratis att använda och är tillgängliga dygnet runt, på alla årets dagar.

Teckenspråk

Tjänsten Bildtelefoni.net gör det möjligt för den som använder svenskt teckenspråk och den som använder svenskt tal att ringa till varandra. Tjänsten är gratis och du kan använda den så mycket du vill. 

Lär mer om tjänsten med teckenspråkstolkning på bildtelefoni.net:s hemsida. 

Texttolkning, punktskrift

Tjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa eller ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift.

Läs mer om tjänsten med texttolkning på texttelfoni.se:s hemsida. 

Talstöd, minnesstöd och anteckningar

Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.

Tolken på Teletal hjälper dig att tolka svåra ord. 

Tjänsten är gratis.

Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal och du behöver inte boka tjänsten.

Teletal fungerar i hela Sverige.

Läs mer om tjänsten med talstöd på Teletals hemsida. 

Sidan senast granskad den 6 juli 2020
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.