Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Under år 2018 startade Västerviks kommun ett landsbygdsråd. Landsbygdsrådet är en mötesplats och arena för diskussion, överläggningar och ömsesidig information mellan föreningar, boende på landsbygden och kommunen. Rådet stöttar kommunen i strategiska frågor för att åstadkomma en positiv landsbygdsutveckling. 

Landsbygdsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Det är ett rådgivande organ, med ett informellt arbetssätt. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Det är upp till rådets medlemmar att själva sätta dagordningen utifrån aktuella frågor. Under de första sex mötena med rådet under 2018-2019 så har samhällsbyggnadsfrågor, trygghet, bredbandsutbyggnad, vägar, strandskydd och servicepunkter diskuterats. 

Rådets sammansättning

Rådet har tolv platser. På fem platser sitter samhällsföreningar och byalag enligt ett rullande schema. På tre platser sitter enskilda personer som anmält intresse. En plats innehas alltid av LRFs kommungrupp. Dessutom sitter kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande i rådet som representanter för Västerviks kommun. 

Turordningen för samhällsföreningarnas platser utsågs genom lottning och fastslogs av kommunstyrelsen den 12 mars 2018. 

År 2020 gör rotationen av platserna att det är flera nya medlemmar. Rådet 2020 kommer att bestå av: 

Västrums hembygdsförening

Verkebäcks byalag

Händelöps bysamfällighetsförening

Västra Eds idrotts- och intresseförening

Loftahammars intresseförening

Birgitta Källgren, Idö 

Ola Berg, Gamleby 

Göran Johansson, Ankarsrum 

Joakim Andersson, LRFs kommungrupp

Dan Nilsson, kommunalråd (S)

Conny Tyrberg, kommunalråd (C) 

Harald Hjalmarsson, kommunalråd (M) 

Sidan senast granskad den 31 augusti 2020
Innehållsansvarig: Malin Ohlsson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.