Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande
073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Lennart Petersson (S), vice ordförande
070-241 04 022
lennart.petersson.pol@vastervik.se

Anders Helderud (M)
anders.helderud.pol@vastervik.se

Sven Öberg (C)
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det är revisorerna som kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Fullmäktige väljer fem stycken förtroendevalda revisorer. De ska granska och pröva kommunens verksamhet på ett:

  • opartiskt
  • sakligt
  • oberoende sätt.

Revisorerna ska bland annat:

  • Kontrollera att alla verksamheter sköts effektivt och på ett ekonomiskt sätt.
  • Se om den ekonomiska redovisningen är riktig. 
  • Se hur den interna kontrollen fungerar.

Revisorernas rapporter ska lämnas in till fullmäktige. Dessa rapporter används också av kommunens olika verksamheter. Syftet är att arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet.

I Västervik tillhör den som är ordförande i revisionsgruppen oppositionen.

Ordförande är Britt-Louise Åberg Källmark (M) och vice ordförande är Lennart Petersson (S).

Kommunens revisorer utses också till lekmannarevisorer i kommunens bolag.

Sidan senast granskad den 14 juli 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande
073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Lennart Petersson (S), vice ordförande
070-241 04 022
lennart.petersson.pol@vastervik.se

Anders Helderud (M)
anders.helderud.pol@vastervik.se

Sven Öberg (C)
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun