Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förbättringspromenad och utvecklingsdialog Hjorted

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Har du tankar på hur Hjorted kan förbättras och utvecklas?

Vi som arbetar för Västerviks kommun ville höra vad du som bor, lever och verkar i Hjorted tycker om samhället. Därför bjöd vi in till en utvecklingsdialog i två steg, med avsikten att skapa väl förankrat underlag för utvecklingen av Hjorted. Både i stort och smått.

Mötena gick inte ut på att skapa önskelistor utan att ta fram förslag på konkreta åtgärder. Både sånt som kommunen kan göra direkt, sådant som vi ska arbeta för att genomföra längre fram och sådant som kommun och samhälle kan göra gemensamt. Allas åsikter, oavsett ålder, är viktiga.

9 september 18:00, Steg 1 - förbättringspromenad

Vi gick en runda tillsammans genom samhället och diskuterade och dokumenterade vad som kan utvecklas och vad som behöver förbättras. Under rubriken Relaterade länkar kan du ladda ner en sammanställning av synpunkterna. 

21 oktober 18:00, Steg 2 - utvecklingsdialog

På det andra mötet i Hjorted var det runt 35 personer som deltog. Det inleddes med att vi gemensamt gick igenom listan och att representanten från Västerviks kommun presenterade hur synpunkterna har hanterats och vilka åtgärder som kommer att genomföras framöver. Deltagarna satt i sju olika grupper och fick i uppdrag att gemensamt välja ut de fyra saker som de ansåg vara viktigast för ortens utveckling. På borden hade de listan med de synpunkterna som kommit fram under utvecklingsdialogen. 

Efter att alla grupperna presenterat sina fyra förslag (totalt 28) så fick varje grupp fyra kryss (X). Endast ett av dessa kryss fick de sätta på ett eget förslag. Gruppen fick gemensamt välja ut de fyra förslag som de ansåg viktigast.

På detta sätt fick vi fram ett resultat som visar vilka frågor som deltagarna tycker är viktigast att prioritera i det fortsatta utvecklingsarbetet för Hjorted. Under rubriken Relaterade länkar kan du ladda ner resultatet. 

Vad händer nu?

Det som kom fram under det andra steget ger oss som arbetar för kommunen en bra bild av vad vi behöver prioritera för orten. Det som lyftes fram var bland annat mark för nya bostäder, lägenheter, förbättrade kommunikationer och ett trevligare centrum. 

Det kan även utgöra ett bra underlag för bygdens egna utvecklingsarbete. 

Ett år efter promenaden, hösten 2015, så ska vi ha ett möte i Hjorted för att berätta vad som hänt, och vad som görs framöver. 

Sidan senast granskad den 7 augusti 2014
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.