Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förbättringspromenad och utvecklingsdialog Överum

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

personer som deltog på förbättringspromenadenHar du tankar på hur Överum kan förbättras och utvecklas?

Vi som arbetar för Västerviks kommun ville höra vad du som bor, lever och verkar i Överum tycker om samhället. Därför inbjöd vi till en utvecklingsdialog i två steg, med avsikten att skapa väl förankrat underlag för utvecklingen av Överum. Både i stort och smått.

Mötena gick inte ut på att skapa önskelistor utan att ta fram förslag på konkreta åtgärder. Både sånt som kommunen kan göra direkt, sådant som vi ska arbeta för att genomföra längre fram och sådant som kommun och samhälle kan göra gemensamt. Allas åsikter, oavsett ålder, är viktiga.

4 september 2013 Steg 1 - förbättringspromenad

Vi gick en runda tillsammans genom samhället och diskuterade och dokumenterade vad som kunde utvecklas och vad som behöver förbättras.

Här kan du hitta en sammanställning av de synpunkter som kommit in vid vandringen. Vi har även fått in synpunkter via mail och via kommunens formulär. 

24 september 2013 Steg 2 - utvecklingsdialog

I det andra steget träffades vi för att gå igenom det som vi såg vid promenaden och diskuterar hur Överum kan utvecklas. Vi arbetade i grupper om 4-5 personer och föreslog viktiga utvecklingsområden för Överum. Sedan prioriterade grupperna bland förslagen. varje grupp fick fyra X att fördela.

Viktigast för de runt 60 personer som närvarade var vårdcentralen. Tio av grupperna gav ett (x) till vårdcentralen, och frågan om hur man kan nytta lokalen bättre. 7 grupper prioriterade skolan och högstadiet, Sex lyfte fram kommunikationerna, och då främst väg 35 norrut. Frågor som berör fritidslivet (idrottshallen, löparspår och badplats) är även de viktiga för de som deltog. Bankomat och servicefrågor fick fyra (x).

11 november 2014 Steg 3 - uppföljning

Ett år efter promenaden genomförde vi ett möte där vi diskuterade vad som genomförts det senaste året, och vad som är kvar att göra. Här kommer en sammanfattning

 • Skyltar har tvättats av, rätats upp och bytts ut. Minutbegränsningar för parkeringar har tagits bort. 
 • Rabatten och trappan vid Piazzan kommer att göras om.
 • Informationsskylt ska komma upp vid 35:ans kiosk.
 • Sly har röjts på flera platser på orten. 
 • Bil som lämnats utanför hotellet är bortforslad. 
 • Nedskräpade fastigheter har städats av fastighetsägare
 • Kommunen har beviljat pengar för genomförande av morgonsoffa, Överumsdag och ge ut nyhetsbrev för Överum (Överum'pla)
 • Kommunen har beviljat runt en miljon kronor till Överums ridsportsförening.
 • Badplatsen kommer förbättras upp under 2015.
 • Gräsplanen har fått bättre gräs. 
 • Parkbänkar har renoverats. 
 • Cykelställ har placerats vid stationen och 35:ans kiosk. 
 • ...och vi kommer under 2015 att se över hur vägen ut till badplatsen kan bli säkrare, hur stationsområdet kan bli trevligare och hållplatsen vid 35:ans kiosk kan förbättras. 

Under "relaterade dokument" kan du hitta den totala sammanställningen.

Sidan senast granskad den 13 november 2014
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.