Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Valnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Ordförande

Staffan Hederberg (S)
staffan.hederberg.pol@vastervik.se

Valhandläggare:

Telefon: 0490-25 47 00
E-post: valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

I maj genomförs val till Europaparlamentet. Valet sker i EU:s alla medlemsländer och gäller medborgarnas representanter i parlamentet de kommande fem åren. Söndagen den 26 maj 2019 är valdag i Sverige. Det kommer att gå att förtidsrösta från den 8 maj 2019.

Rösta i EU-valet på valdagen

Om du vill rösta i din vallokal så hittar du information om vilken vallokal du hör till på ditt röstkort som kommer i brevlådan. Nya vallokaler gäller för följande distrikten Brevik, Djurgården-Törnsfall, Gamleby 1, Gamleby 2 Lofta, Peru, Skogshaga och Västralund. Nedan visas vallokalerna och adresser för distrikten.

Nya vallokaler 2019

Brevik - vallokal och adress: Dagcenter, matsalen, Stora Trädgårdsgatan 37A, Västervik 
Peru - vallokal och adress: Dagcenter, gymnastiksalen, Stora Trädgårdsgatan 37A, Västervik
Djurgården-Törnsfall - vallokal och adress: Skogshaga idrottshall, Norra vägen 5, Västervik
Skogshaga - vallokal och adress: Skogshaga idrottshall, Norra vägen 5, Västervik
Gamleby 1 - vallokal och adress: Gamleby fritidsgård, Åby herrgård, Västerviksvägen 4B, Gamleby
Gamleby 2 Lofta - vallokal och adress: Gamleby fritidsgård, Åby herrgård, Västerviksvägen 4B, Gamleby
Västralund - vallokal och adress: Ljungbergaskolan, gymnastiksalen, Vattentornsvägen 13, Västervik

Vallokaler och öppettider valdagen

På Valmyndighetens webbplats, www.val.se, finns alla vallokaler presenterade med namn, adresser och öppettider. Alla vallokaler är öppna kl. 8-21 på valdagen 26 maj.

På valdagen är det även möjligt att förtidsrösta i kommunhuset mellan kl. 8-21, adress: Fabriksgatan 21, Västervik. Mer information om förtidsröstning finns nedan. 

Förtidsrösta i EU-valet

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling.

Valnämnden i respektive kommun beslutar om vilka lokaler som är förtidsröstningsställen i kommunen. Information om öppettider och förtidsröstningsställen i Västerviks kommun finns här: förtidsröstning Västerviks kommun

Dubblettröstkort

Behöver du ett dubblettröstkort för att kunna rösta kan du vända dig till något av förtidsröstningsställena eller kommunhusets reception. Det går även att vända sig till Valmyndigheten på telefon 020-825 825 för att få ett nytt röstkort.

Har du frågor?

För allmänna frågor om EU-valet går det även att ringa på Valmyndighetens valtelefon 020-825 825. Valnämndens kansli har telefon 0490-25 47 00.

Sidan senast granskad den 19 maj 2019
Innehållsansvarig: Andrea Brändström

Kontakta Valnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Ordförande

Staffan Hederberg (S)
staffan.hederberg.pol@vastervik.se

Valhandläggare:

Telefon: 0490-25 47 00
E-post: valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun