Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

God man för ensamkommande barn

Kontakt kring god man förvaltare

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Återvändsgatan 13

Expeditionstider:
måndag – torsdag 10.00 – 12.00

Telefon

0490-25 40 75

E-post

overformyndare@vastervik.se

Kontaktperson

Niklas Östberg, handläggare, överförmyndare
Ida Strand, handläggare, biträdande överförmyndare

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ett barn, en person under 18 år, som kommer till Sverige utan en vuxen ska omgående få en god man. Den gode mannen ser till att barnets intressen tas till vara och får det stöd som han eller hon behöver.

Som god man är du ett juridiskt ombud för barnet. Du ersätter både vårdnadshavare och förmyndare. Du ersätter dock inte barnets föräldrar, utan du fungerar som ett ombud för barnet, tills ett beslut om permanent uppehållstillstånd tas.
Det är överförmyndaren i den kommun där barnet bor, som bestämmer vem som kan bli god man.

Känner du att du vill göra en insats för ensamkommande barn som kommer till Västervik? Har du ett engagemang för barn och ungdomar? Har du goda kunskaper om det svenska samhället och behärskar svenska i tal och skrift? Tveka då inte att höra av dig till oss så berättar vi mer. Du kan också lämna in en intresseanmälan så hör vi av oss till dig.

Ditt uppdrag som god man

Ditt arbete betyder att du företräder barnet i vårdnadshavarens ställe. Till skillnad från en förälder ska du inte fysiskt ska ta hand om barnet i vardagen. På boendet finns personal som tar hand om den dagliga omsorgen. Det innebär både att laga mat, städa, tvätta, hjälpa med läxor och fritidsaktiviteter.

Som god man är du en person som företräder barnet främst i juridiska frågor.

I ditt uppdrag kan det ingå att:

  • ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket
  • hjälpa barnet i kontakt med Migrationsverk och socialförvaltning
  • planera utbildning och skolgång och medverka i utvecklingssamtal
  • besluta om vart barnet ska bo
  • förvalta eventuella tillgångar
  • hålla kontakt med socialtjänst, boende, skola och andra myndigheter. Det är för att du ska vara säker på att allt fungerar för barnets bästa
  • medverka till återförening med familjen

Att vara god man är en tillfällig lösning i väntan på att ett beslut tas om uppehållstillstånd. Om barnet får stanna i Sverige ska socialnämnden utreda frågan om en särskilt förordnad vårdnadshavare. Kom ihåg att du alltid meddelar överförmyndaren om barnet får stanna i Sverige.

Arvode

En gång per kvartal lämnar du in en begäran om arvode för den aktuella perioden till överförmyndaren. Det är överförmyndaren som tar ett beslut om arvodet, enligt de regler som gäller.

När upphör uppdraget?

När barnet får permanent uppehållstillstånd och tingsrätten ordnar en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör ditt arbete som god man. Det kan även upphöra när barnet fyller 18 år, om vårdnadshavaren kommer till Sverige, eller om barnet lämnar landet permanent.
I samtliga fall, utom när barnet fyller 18 år, beslutar överförmyndaren om ditt avsked. Kontakta därför alltid överförmyndaren inför avslut av uppdraget.

Flytt till annan kommun.

Om barnet flyttar till annan kommun under tiden du är god man, är det viktigt att komma ihåg att det är överförmyndaren i den nya kommunen, som tar över ärendet. Överförmyndaren i Västervik flyttar över hela akten till den nya kommunen och har efter det inget med handläggningen att göra.

Sidan senast granskad den 13 november 2015
Innehållsansvarig: Niklas Östberg

Kontakt kring god man förvaltare

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Återvändsgatan 13

Expeditionstider:
måndag – torsdag 10.00 – 12.00

Telefon

0490-25 40 75

E-post

overformyndare@vastervik.se

Kontaktperson

Niklas Östberg, handläggare, överförmyndare
Ida Strand, handläggare, biträdande överförmyndare

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.