Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Faderskap, föräldraskap

Faderskap Föräldraskap, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Faderskapshandläggare

0490-25 51 33

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Ni som har fått barn och inte är gifta måste bekräfta faderskapet/föräldraskapet.

Detta gör ni på Familjeenheten hos faderskapshandläggare. Föräldraskapet kan fastställas före barnet är fött eller efteråt.

Först när ni undertecknat bekräftelsen får barnet viktiga rättigheter, som t.ex. arvsrätt, barnpension och den andre förälderns efternamn.

Faderskapet/föräldraskapet godkänns av socialnämnden i den kommun där mamman är folkbokförd.

När ni fastställer faderskapet/föräldraskapet kan ni samtidigt anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad får mamman automatiskt ensam vårdnaden.

Faderskapshandläggaren meddelar sedan skatteverket om faderskapet/föräldraskapet och eventuell gemensam vårdnad.
Om ni inte själva hör av er innan födseln kommer ni att kallas till familjeenheten när barnet är fött.

DNA- undersökning

Om det finns en osäkerhet kring vem som är pappan, är socialnämnden skyldig att göra en utredning för att fastställa faderskapet. Då kan en DNA-undersökning visa vem som är pappa till barnet. Det är handläggaren som beslutar om det behöver göras ett sådant test.

Sidan senast granskad den 23 juli 2020
Innehållsansvarig: Martin Ek

Faderskap Föräldraskap, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Faderskapshandläggare

0490-25 51 33

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun