Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn, kontaktsida

Ensamkommande barn
Individ- och familjeomsorgen
Box 22
593 21 Västervik

Enhetschef

Robert Winge
0490-25 52 72
robert.winge@vastervik.se

Individ- och familjeomsorgschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 50 57
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

En glad pojkeFlyktingar som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare räknas som ensamkommande barn. Västerviks kommun ansvarar för boende och omsorg för ett antal asylsökande ensamkommande barn.

Barnens levnadsöden och bakgrund är olika. Det gemensamma för alla är att de befinner sig i en utsatt situation. De berörda myndigheterna i kommunen har ett viktigt gemensamt ansvar att prioritera mottagandet av barnen och prövningen av deras ärende.

Boende

Västerviks kommun har ett avtal med Migrationsverket. Det betyder att kommunen har beslutat att ansvara för boende och omsorg för ett antal asylsökande ensamkommande barn. 

Stödboende

Ett stödboende kan vara boende i egen lägenhet eller i ett större boende tillsammans med andra ungdomar. För att flytta till stödboende ska barnet ha fyllt 16 år. Det ska också ha gjorts en utredning som visar att de klarar av att bo mer självständigt. På ett stödboende har ungdomen tillgång till personal dygnet runt men det finns ingen personal som sover på boendet. 

Träffpunkten

Träffpunkten är en plats där ensamkommande barn kan få hjälp med läxor, brev och annat stöd från vuxna. Träffpunkten ligger i Västervik. 

God man

Ensamkommande barn har enligt lag rätt till en god man. En god man ansvarar för barnets ekonomi och juridiska rättigheter. Det är överförmyndarenheten i kommunen som tillsätter en god man. 

Sidan senast granskad den 3 februari 2020
Innehållsansvarig: Christian Persson

Ensamkommande barn, kontaktsida

Ensamkommande barn
Individ- och familjeomsorgen
Box 22
593 21 Västervik

Enhetschef

Robert Winge
0490-25 52 72
robert.winge@vastervik.se

Individ- och familjeomsorgschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 50 57
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun