Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Samhällsorientering

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30 samt på drop in tisdagar klockan 13:00-14:30

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Glad flicka som tittar på digSamhällsorientering är en kurs som gör det lättare för dig som är ny i Sverige att lära känna det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden.

Vem får läsa samhällsorientering?

Samhällsorientering är till för dig som:

 • är ny i Sverige
 • är mellan 18 och 64 år 
 • har en etableringsplan och är kommunplacerad
 • eller är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.

Du får inte läsa samhällsorientering om du är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare

Vad är samhällsorientering?

Samhällsorienteringen är en kurs som ska göra det lättare för dig som är ny i Sverige att lära känna det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Genom att diskutera och jämföra får du kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i Sverige. När du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har, och hur samhället fungerar i Sverige, är det lättare att lära mera. Kursen är gratis.Två händer som möts tillsammans

Vad får du lära dig?

De teman vi lär oss om är:

 • att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige.

För att du verkligen ska få bra information brukar vi be människor själva berätta om sitt arbete. Det kan exempelvis vara någon som arbetar på biblioteket, på det kommunala Bostadsbolaget eller på Familjeenheten. Nu sker alla besök digitalt.

Hur lär du dig?

Under rådande Coronapandemi får du läsa kursen helt digitalt.

Vi pratar svenska på kursen. På studiebesöken träffar vi också oftast personer som pratar svenska. För att du ska förstå vad som sägs får du hjälp av språkstöd. Språkstöd är personer med samma modersmål som du och som kan prata svenska. De översätter och förklarar när du inte förstår språket. Språkstöden hjälper dig också att vara med i diskussionerna.

Tecknade personer som diskuterar med varandra

Hur lång tid läser du samhällsorientering?

Den digitala samhällsorienteringen pågår under 12 veckor. Kursen är åtta timmar per vecka. Det blir sammanlagt cirka 100 timmar. Du får hjälp från Service- och Integrationsverksamheten att anmäla dig. 

Sidan senast granskad den 17 februari 2021
Innehållsansvarig: Kirsi Sedell Masters

Kontakta integrationsgruppen

Besöksadress

Nygatan 12 Västervik

Kontakt

Handläggare kan nås under telefontiden måndag-fredag 8:30-9:30 samt på drop in tisdagar klockan 13:00-14:30

Vid brådskande ärenden

Ta kontakt med receptionen på Nygatan 12

Vi har öppet för besök måndag-fredag 10.00-12.00.

Vill du lämna post till oss så har vi en brevlåda vid entréplan.

Tfn: 0490-25 54 00
Fax: 0490-25 50 78
kommun@vastervik.se

Verksamhetschef

Kirsi Sedell Masters
Telefon  0490-25 51 13

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.