Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förbättringspromenad och utvecklingsdialog

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

personer som deltog på förbättringspromenaden

Västerviks kommun har genomfört förbättringspromenader i kommunens olika orter. Syftet var att kommunen skulle få en bättre bild av medborgarnas synpunkter på orterna. Vi ville höra vad du som bor på orten tycker och tänker om dit samhälle och hur det kan förbättras.

Hur går det till?

Ni som bor i samhället bjuds in att gå genom samhället tillsammans med anställda på kommunen. Under promenaden pratar vi om vad vi ser och gör anteckningar. Vi pratar bland annat om:

 • Hur ser det ut i samhället?
 • Hur kan orten utvecklas och förbättras?
 • Vad behöver åtgärdas, på kort och lång sikt?

Vad händer efter promenaden?

De synpunkter som vi får in sammanställs i en lista. Listan presenteras på kommunens hemsida. Under rubriken "Relaterade länkar" hittar ni länkar till resultatet på de olika orterna.

Kommunen sätter genast igång och åtgärdar "enklare" saker på listan. Ofta finns det saker som är lätta att fixa. Det kan röra sig om sneda skyltar, sly, trasiga lampor med mera. Dessa åtgärder försöker vi lösa så fort som möjligt.

Uppföljande möte - utvecklingsdialog

De sakerna som är större, eller mer av långsiktig karaktär tar vi med oss till ett uppföljande möte. Det kan handla om:

 • Utveckling av bostadsområden.
 • Gång- och cykelvägar.
 • Upprustning eller nybyggnation av lekplatser.

Under det mötet diskuterar vi de större utvecklingsfrågorna för samhället. Vi sammanställer deltagarnas åsikt om de viktigaste utvecklingsområdena. Detta blir en del i kommunens fortsatta arbeta för samhället. I de fall vi ska göra en fördjupning av översiktsplanen för orten så kommer resultatet bli en stomme i arbetet.

Avstämning

Ett år efter promenaden har vi ett nytt möte. Då redovisar vi hur de insamlade synpunkterna har använts, vad som har åtgärdats och vad som kommer att åtgärdas inom kort. 

Kommande promenader

Under 2013 genomfördes promenader i:

 • Överum
 • Gamleby

Under 2014 genomfördes promenader i:

 • Loftahammar
 • Hjorted

Under 2015 genomfördes promenader i:

 • Ankarsrum
 • Blankaholm

Under 2016 genomfördes promenader i:

 • Gunnebo

Under 2017 genomfördes promenader i:

 • Edsbruk
 • Totebo
Sidan senast granskad den 16 september 2019
Innehållsansvarig: Malin Ohlsson

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Malin Ohlsson
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.