Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gräva, schakta: Tillstånd

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Avspärrning för vägarbete

Du som ska utföra grävarbeten i allmän mark, måste ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplan kallas ofta för TA-plan. Din TA-plan ska innehålla en karta eller skiss över arbetsområdet. Du ska markera på kartan hur du tänker använda avstängningsmaterial och eventuellt leda om trafiken.
Du ska också ange vem som är arbetsplatsens utmärkningsansvarige. Den personen måste ha genomgått utbildning i Arbete på väg. 

Avstängningsmaterial kan du hyra av kommunen. Använder du eget material så måste det vara godkänt för att användas ute på gator. 

Kommunens bolag Västervik Miljö & Energi AB har hand om handläggning av dina ansökningar.

Sidan senast granskad den 13 augusti 2019
Innehållsansvarig: Christer Ramström

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB