Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Åbyängskolan

Rektor

Johan Berg
Tfn 0493-215 14
johan.berg@vastervik.se

Skolledarassistent

Patricia Spaak
Tfn 0493-214 81
patricia.spaak@vastervik.se

Åbyängskolan
Åbyvägen 16
594 30 Gamleby

Elevhälsa

0493-214 91

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ett elevhälsoteam finns på Åbyängskolan. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att alla elever ska må bra och ha goda förutsättningar för lärande.

Elevhälsoteamet är pedagogernas stöd vid frågor som rör elevernas hälsa och utvecklingen mot läroplanens mål. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och arbetet leds av rektor.

I vårt arbete vill vi ta till vara på vår samlade kompetens. Genom analyser och insatser verkar elevhälsoteamet främst för elever i behov av särskilt stöd. En viktig del av uppdraget är också att verka förebyggande.

I Åbyängskolans elevhälsoteam ingår rektor och pedagoger samt: 

Rektor, Johan Berg, telefon: 0493 - 215 14

Specialpedagog, Nina Eklund, telefon: 0493 - 215 15

Speciallärare, Birgitta Hellman, telefon: 0493 - 215 05

Speciallärare, Ulla Gustavsson, telefon: 0493 - 215 12

Skolsköterska, Kickie Sahlén, telefon: 0493 - 214 91

Kurator, Karin Renström, telefon: 0493 - 214 93

Logoped, Louise Bengtsson, telefon: 0490 - 25 46 07

Sidan senast granskad den 12 februari 2021
Innehållsansvarig: Patricia Spaak

Kontakta Åbyängskolan

Rektor

Johan Berg
Tfn 0493-215 14
johan.berg@vastervik.se

Skolledarassistent

Patricia Spaak
Tfn 0493-214 81
patricia.spaak@vastervik.se

Åbyängskolan
Åbyvägen 16
594 30 Gamleby

Elevhälsa

0493-214 91

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.