Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Breviksskolan

Rektor

Pernilla Magnusson
0490-25 44 66
pernilla.magnusson@vastervik.se

Skolan

Breviksskolan
Örngatan 33
593 42 Västervik
0490-25 44 71
breviksskolan@vastervik.se

Skolassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Specialpedagog

Pernilla Olofsdotter Bodin
0490-25 44 75
pernilla.olofsdotter-bodin@vastervik.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på telefon 0490-25 44 71, 07.30-08.30

Elevhälsa

0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

För alla elever på Breviksskolan bedrivs elevhälsoarbete. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (Skollagen 2 kap. 25§)

Kontaktuppgifter

Skolsköterska, Marie Berg 0490 - 25 42 18
Logoped, Emelie Höglund 0490 - 25 46 14
Specialpedagog, Pernilla Bodin Olofsdotter, 0490 - 25 44 75
Speciallärare, Wiktoria Görling, 0490 - 25 44 75
Kurator, Marie Green, 0490 - 25 44 46
Skolpsykolog, Anna Wikström, 0490 - 25 46 29

Elevhälsoteamet

Varje vecka träffas elevhälsoteamet på Breviksskolan. Teamet arbetar främjande, förebyggande samt åtgärdande. Elevhälsoteamets uppgift är att stötta pedagogerna i sitt arbete med eleverna. Tillsammans bildar vi skolans elevhälsa. Vi har ett nära samarbete med socialtjänstens familjeenhet, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt barn- och ungdomshabiliteringen (HAB) i Västerviks kommun.

Elevhälsoteamet består av:

  • Kurator.
  • Skolsköterska.
  • Speciallärare.
  • Specialpedagog.
  • Skolpsykolog
  • Logoped
  • Rektor

Här kan du läsa mer om av vad elevhälsa är:

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsidas information om elevhälsa

Skolhälsan på Breviksskolan

De flesta barn mår bra. En del däremot mår ganska dåligt. Det kan vara kroppsliga sjukdomar och psykiska eller sociala problem. Alla behöver få sin hälsa kontrollerad ibland. Det är extra viktigt när man växer upp. Därför finns Skolhälsan som skall följa och påverka barnens hälsa under skolåren. Vi vill se till hela barnet – både kropp och själ.

Skolhälsan är till för alla elever

Till skolsköterskan kan alla barn gå med alla sorters problem, stora och små. Vi samarbetar också med skolans övriga elevvård och med sjukvårdens olika verksamheter.

Förebyggande hälsovård

En viktig uppgift är att medverka till att arbetsmiljön för barnen är så god som möjligt.
Skolan är barnens arbetsplats och dessutom obligatorisk. Detta gör att höga krav måste ställas på miljön. Vi deltar i skolans hälsofostran: kost, motion, hygien, sömn och annat som kan påverka hälsan. Risker med tobak och andra droger.

Vaccinationer

Det nationella vaccinationsprogrammet följs upp av skolhälsovården och vi ser till att alla elever har ett fullgott vaccinationsskydd.

Hälsokontroller

Alla elever genomgår en hälsoundersökning hos skolsköterskan minst en gång per läsår.

Sidan senast granskad den 9 september 2020
Innehållsansvarig: Pernilla Magnusson

Kontakta Breviksskolan

Rektor

Pernilla Magnusson
0490-25 44 66
pernilla.magnusson@vastervik.se

Skolan

Breviksskolan
Örngatan 33
593 42 Västervik
0490-25 44 71
breviksskolan@vastervik.se

Skolassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Specialpedagog

Pernilla Olofsdotter Bodin
0490-25 44 75
pernilla.olofsdotter-bodin@vastervik.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på telefon 0490-25 44 71, 07.30-08.30

Elevhälsa

0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.