Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ludvigsborgsskolan

Rektor

Caroline Ålund
0490-25 45 16
caroline.alund@vastervik.se

Skolan

Adress Lektor Berlins väg 1
Besöksadress Lektor Berlins väg 1
593 50 Västervik
Telefon 0490-25 45 17
ludvigsborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Linda Albinsson
0490-25 45 17
linda.albinsson@vastervik.se

SYV

Karen Mårtensson
0490 - 25 45 19 
070-389 12 02 
karen.martensson@vastervik.se

Skolsköterska

Anna Karin Johnson
0490-25 45 21

Kurator

Helen Lundgren
0490-25 45 36

Specialpedagog

Eva Önell Genberg
0490-25 45 37

Bibliotek

Helen Svensson
0490-25 45 33

Arbetslag 1

0490-25 45 31

Arbetslag 2

0490-25 45 25

Arbetslag 3

0490-25 45 26

Arbetslag 4

0490-25 45 44

Arbetslag 5

0490-25 45 27

Trä- och metallslöjd

0490-25 45 22

Textilslöjd

0490-25 45 30

Hemkunskap

0490-25 45 32

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ludvigsborgsskolan elevhälsoteam

Ludvigsborgsskolan har ett elevhälsoteam med följande kompetenser: skolsköterska, kurator, socialpedagog, speciallärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor.

Vid behov finns också logoped. skolläkare, psykolog med i elevhälsoteamet.

Elevhälsans uppdrag

 • Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande.
 • I uppdraget ingår att bevaka att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling.
 • Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuella riktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.
 • Elevhälsan ska också arbeta med mer generella inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.
 • Elevhälsan gör vid behov utredningar av pedagogisk, psykologisk och medicinsk karaktär.

Målgrupp

 • Alla barn, elever och vårdnadshavare på skolan.
 • Personal på skolan

Vi som arbetar med elevhälsan på Ludvigsborgsskolan är

 • Caroline Ålund, rektor
 • Helen Lundgren, kurator
 • Anna Karin Jonsson, skolsköterska
 • Eva Önell Genberg, specialpedagog
 • Lena Sundell, studie- och yrkesvägledare
 • Albina Imsirovic, socialpedagog
 • Anna Krook, speciallärare

Presentation av kurator och skolsköterska

Helen Lundgren

Jag heter Helen Lundgren och arbetar som kurator på Ludvigsborgsskolan och på Västerviks Ungdomsmottagning. Som skolkurator arbetar jag med att ge råd och stöttning till elever och vuxna vid olika slags svårigheter.

 Jag jobbar också med grupper och klasser, t ex konfliktlösning eller kill-/tjejsnack. En annan funktion är att ge vägledning/rådgivning till skolans personal.

Hör gärna av dig om du har frågor/funderingar eller vill prata om något.

Telefon:0490-25 45 36

E-post: helen.lundgren@vastervik.se

Om jag är svår att få tag på så lämna ett meddelande till skolans expedition 0490-25 45 17 så ringer jag upp.

Anna Karin Jonsson

Jag heter Anna Karin Johnson och arbetar som skolsköterska på Ludvigsborgsskolan och på Näktergalens skola. Som skolsköterska planerar och ansvarar jag tillsammans med skolläkaren och skolledningen för skolhälsovården. Jag utför och ansvarar bland annat för hälsoundersökningar och vaccinationer, undersökningar, enklare och omedelbar behandling, rådgivning och samtal. Medverkar i skolans elevhälsoteam.

Hör gärna av dig om du har frågor/funderingar eller vill prata om något.

Telefon 0490-25 45 21

Mobil 070 509 24 38

Sidan senast granskad den 12 augusti 2020
Innehållsansvarig: Lise-Lott Gustafsson Moschiri

Kontakta Ludvigsborgsskolan

Rektor

Caroline Ålund
0490-25 45 16
caroline.alund@vastervik.se

Skolan

Adress Lektor Berlins väg 1
Besöksadress Lektor Berlins väg 1
593 50 Västervik
Telefon 0490-25 45 17
ludvigsborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Linda Albinsson
0490-25 45 17
linda.albinsson@vastervik.se

SYV

Karen Mårtensson
0490 - 25 45 19 
070-389 12 02 
karen.martensson@vastervik.se

Skolsköterska

Anna Karin Johnson
0490-25 45 21

Kurator

Helen Lundgren
0490-25 45 36

Specialpedagog

Eva Önell Genberg
0490-25 45 37

Bibliotek

Helen Svensson
0490-25 45 33

Arbetslag 1

0490-25 45 31

Arbetslag 2

0490-25 45 25

Arbetslag 3

0490-25 45 26

Arbetslag 4

0490-25 45 44

Arbetslag 5

0490-25 45 27

Trä- och metallslöjd

0490-25 45 22

Textilslöjd

0490-25 45 30

Hemkunskap

0490-25 45 32

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.