Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Skolledarassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Elisabeth Larsson  
0490-25 43 36
elisabeth.h.larsson@vastervik.se

Psykolog

Görgen Lindblom
0490- 25 46 10
gorgen.lindblom@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 46
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Ghelen Palamino Chocano 
0490- 25 42 96
ghelen.palamino-chocano@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Enligt skollag ska alla elever ha tillgång till elevhälsa. Arbetet för elevers hälsa utförs varje dag. Detta utförs med stöd av skolans personal och elevhälsoteam. Kontaktuppgifter till elevhälsa finns under Kontakta oss.

Elevhälsan arbetar för att främja hälsa. Den jobbar också för att skapa goda förutsättningar för lärande hos alla elever. Vi har ett ansvar för elever med rätt till stöd. Det ansvaret delar familjer och skolans personal. Elevhälsan arbetar dels på ett främjande, förebyggande sätt och dels på ett åtgärdande sätt. Det kan innebära stöd och råd till elever, föräldrar och personal. Det kan också innebära undervisning av elever.

Elevhälsan kan göra kartläggningar och utredningar kring olika områden. Det kan handla om ex. medicinska, psykologiska eller pedagogiska svårigheter som kan drabba eleverna.

Skolan har ett elevhälsoteam som träffas varje vecka. I teamet ingår:

 • Rektor
 • Specialpedagog
 • Skolsköterska
 • Logoped
 • Kurator
 • Psykolog

Vid behov finns även en lärare med.

Inom elevhälsoorganisationen finns också tillgång skolläkare.

Vi har också tillgång till förvaltningens centrala elevhälsa. Där finns det:

 • Hörselpedagog
 • Skoldatatek
 • IT-pedagog
 • Föräldrastöd

Föräldrar ska i första hand vända sig till sitt barns klasslärare. Det går också bra att ta kontakt med specialpedagogen i teamet. För oss som arbetar på skolan är samarbete med elevernas föräldrar av största vikt. Det är viktigt för varje elevs möjlighet till god utveckling.

På föräldrars uppdrag samarbetar vi gärna med andra instanser. Inom sjukvård och socialtjänst finns följande:

 • Barnkliniken.
 • Barn- och ungdomshälsan
 • Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.
 • Barn- och ungdomshabiliteringen.
 • Familjeenheten.
 • Handikappomsorgen.
 • Integrationsenheten.
Sidan senast granskad den 7 januari 2021
Innehållsansvarig: Josefine Wremerth

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Skolledarassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Elisabeth Larsson  
0490-25 43 36
elisabeth.h.larsson@vastervik.se

Psykolog

Görgen Lindblom
0490- 25 46 10
gorgen.lindblom@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 46
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Ghelen Palamino Chocano 
0490- 25 42 96
ghelen.palamino-chocano@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.