Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Projekt "Motverka nätkränkningar"

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Flicka med telefon

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett pågående projekt som handlar om att motverka nätkräkningar i skolan.

Under hösten 2018 genomfördes en förstudie kring elever och skolpersonals upplevelser av nätkränkningar i kommunen. I förstudierapporten beskrivs vad förvaltningen ska göra för att utveckla arbetet mot nätkränkningar. Förstudien och projektet genomförs med stöd av Tjustbanken.

Vad har gjorts

  • Förstudie om elevers upplevelser av nätkränkningar och skolans roll i att motverka detta.
  • Workshops har hållits i flera skolor för att öka kunskapen om kränkningar på nätet.
  • En hemsida har skapats för pedagogerna med undervisningsmaterial om nätkränkningar.
  • En elevenkät har skapats för att hjälpa skolorna att kartlägga elevernas upplevelser av kränkningar på nätet.
  • Öppen föreläsning för allmänheten om nätkränkningar den 28:e oktober 2019.

Vad ska göras

  • Föreläsning och workshops för skolpersonal om att motverka nätkränkningar.
  • Skolorna ska fortsätta att arbeta för att förebygga kränkningar och bland annat föra dialog elever om ett bra samtalsklimat på nätet.
Sidan senast granskad den 18 februari 2021
Innehållsansvarig: Lisa Lidström

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.