Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nyheter vuxenutbildning

Kontakta Komvux

Kontaktuppgifterna:

Postadress:

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress:

Östersjövägen 6

Telefon:

0490-25 42 32 

Mejl:

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider

 • Måndag-torsdag 8.00-11.30 och 12.30-16.30.
 • Fredag 8.00-11.30 och 12.30-16.00.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Covid-19 information

2020-11-11

Så påverkas kommunen av de nya lokala restriktioner

Efter Folkhälsomyndighetens beslut att införa extra restriktioner för Kalmar län hölls idag en extrainsatt krisledningsnämnd för att besluta om hur de kommunala verksamheterna. Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om under tisdagen.

Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika. Därför stängs bland annat kommunalt drivna badhus, sporthallar och ishallar för allmänheten (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt yrkesmässig idrott). Även övriga mötesplatser stänger för fysiska besök, se nedan.

Lokala avvikelser kan förekomma, men i stort sett gör vi likadant i hela länet. För Västerviks del beslutade krisledningen om följande:

 • Idrottsanläggningar både inne och ute stänger, med undantag för föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott.
 • Badhus stänger för allmänheten, med undantag för medicinskt motiverad träning, simundervisning och föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare.
 • Bibliotek stänger som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier.
 • Muséer, konsthallar och annan besöksverksamhet stänger.
 • Skolrestauranger håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet stängs.
 • Öppna förskolor stänger.
 • Fritidsgårdar stänger som mötesplatser, men kommunen kan anpassa verksamheten digitalt och med utomhusaktiviteter.
 • Kulturskolor stänger för gruppaktiviteter. Där det fungerar fortsätter verksamhet digitalt. Viss individuell undervisning kan fortgå med lokal anpassning för barn födda 2005 eller senare.
 • Komvux genomför endast digital verksamhet, det vill säga fjärrundervisning
 • Mötesplatser för unga genomför endast digital verksamhet. Undantaget barn födda 2005 eller senare, där andra aktiviteter kan vara möjliga efter lokal anpassning.
 • Mötesplatser för seniorer genomför endast digital verksamhet.

Även som arbetsgivare strävar vi efter att agera likadant. Många kommunala medarbetare måste fysiskt vara på jobbet, men så många som möjligt ska arbeta på distans. Möten, konferenser och utbildningar skjuts upp eller ställs om till digitalt.

Genom att göra den här gemensamma kraftansträngningen tillsammans i Kalmar län under några veckor kan förhoppningsvis den snabba smittspridningstakten bromsas. De uppoffringar var och en gör nu, begränsar förhoppningsvis de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre sikt.

De tre nya allmänna råden som under tisdagen har beslutats av Folkhälsomyndigheten är:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

Samtidigt har även Länsstyrelsen i Kalmar län beslutat att begränsa publiktaket till 50 personer vid allmänna sammankomster som är tillståndspliktiga enligt ordningslagen, exempelvis idrotts- och kulturevenemang. Det beslutet gäller från onsdag morgon.

Till företagare och föreningsaktiva vill vi skicka en särskild uppmaning: Läs de här nya riktlinjerna noga och ställ om det i din verksamhet som du kan redan idag.

Västerviks kommuns samlade information, med länkar till andra myndigheters viktiga information finns på

www.vastervik.se/corona

2020-11-04

Idag onsdag 4 november har skolledningen för Västerviks gymnasium och vuxenutbildning fått kännedom om tre konstaterade fall av Covid-19. Två elever inom gymnasieskolan och en elev inom vuxenutbildning har meddelat att de testat positivt för Covid-19. De två eleverna inom gymnasieskolan går inte i samma klass. Ingen av de tre eleverna har varit i skolan måndag eller tisdag vecka 45. Berörda klasser och lärare får information av respektive rektor. I dagsläget har inga beslut fattats om övergång till distansundervisning. Alla beslut om eventuell övergång till helt eller delvis distansundervisning fattas i samråd med smittskyddet i Regionen. Eventuella beslut kan komma med kort varsel.

De elever som är konstaterat smittade har att följa instruktioner från smittskyddet. Vi har ett läge i Sverige där vi alla måste följa myndigheternas rekommendationer för minskad smittspridning mer än någonsin. Det är väldigt viktigt att den som har symptom stannar hemma tills man är helt symptomfri. Här på gymnasiet är det viktigt att alla tänker på handhygienen, spritar händerna och håller avstånd. Eleverna i gymnasieskolan erbjuds att ta med sig mat i särskilda take-away lådor för att kunna minska trängsel i restaurangen. Varken elever eller medarbetare ska sitta vid de bord i restaurangen som är markerade med kryss. Kryssens syftar till att skapa rekommenderade avstånd.

Vi får flera beskrivningar av att gymnasieungdomar deltar i fester på helgerna. Läget är allvarligt i hela landet nu. Elever och vårdnadshavare har ett stort ansvar för att dessa fester upphör. Vi vet att fester innebär stor spridningsrisk av Covid-19. I det läge vi befinner oss i med smittspridningen har vi ett ansvar för varandras hälsa, oro och överlevnad. Vi hoppas att alla ser sitt ansvar i det.

Skolledningen genom

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

Sidan senast granskad den 14 april 2020
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Komvux

Kontaktuppgifterna:

Postadress:

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress:

Östersjövägen 6

Telefon:

0490-25 42 32 

Mejl:

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider

 • Måndag-torsdag 8.00-11.30 och 12.30-16.30.
 • Fredag 8.00-11.30 och 12.30-16.00.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun