Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Här hittar du driftinformation för affärsområde Entreprenad. Snörapporten ger dig aktuell driftinformation om vinterväghållningen. 

Snörapporten 2021-01-15

2021-01-15

Under kvällen och natten har vi haft lättare snöfall, och fallande temperaturer. Åtgärder under morgonen: Överum: sandning av backar och priogator med start kl.06.30 Västervik: Sandning av lokalg...

Snörapporten 20210114 del 2

2021-01-14

Västervik: Plogningen både på stora leder och gång och cykelvägar är i det närmaste klart. Vi påbörjar sandning med alla tillgängliga resurser nu, det är mycket ishalka överlag. Saltbilen fortsätter p...

Snörapporten 20210114

2021-01-14

Västervik: Saltning under natten, plogning stora leder och prioriterade gator start 07.00. Plogning/Sandning av gång och cykelvägar start 04.00.   Gamleby: Plogning av samtliga områden ...

Snörapporten 2021-01-13

2021-01-13

  Efter en dag med väldigt mycket halka på hela det kommunala vägnätet så börjar väglaget att bli mera stabilt, merparten av alla lokalgator i de mindre orterna sandades igår med start 06.30 I Vä...

Snörapporten 2021-01-12

2021-01-12

Vi har under morgonen omslag i väderleken till betydligt kallare, det i samband med våta vägbanor riskerar att skapa ishalka.Vi har påbörjat halkbekämpning med flera enheter i kommunen. Sandning pågår...

Snörapporten 210108

2021-01-08

 Västervik: Regn, inga åtgärder.  Gamleby: Sandning backar och korsningar start 05.00  Ankarsrum: Sandning backar och korsningar under kvällen 7/1  Överum: Plog...

Snörapporten 2021-01-07

2021-01-07

Onsdag 6/1 Plogning under dagen och vid behov även sandning. Gamleby,Överum,Loftahammar Ukna Blackstad Ankarsrum Edsbruk och Hjorted Totebo.  Torsdag 7/1  Plogning Gamleby-start 04.30 samtli...

Snörapporten 2020-01-05

2021-01-05

Dagens halkbekämpning:  Västervik Sandning o plogning av vissa gång o cykelvägar. Saltning av stora parkeringar.  

Snörapporten 2020-12-01

2020-12-01

Ännu en natt med klart väder och några minusgrader. Saltning under natten av infarter/genomfarter i Västervik och Gamleby.

Snörapporten 2020-11-30

2020-11-30

Vi har under helgen haft fallande temperaturer samt en del nederbörd framförallt efter kusten.  Saltning av genomfarter/stora leder i Gamleby och Västervik under nätterna. Vi har en vägtemperatur...

Sidan senast granskad den 19 november 2020
Innehållsansvarig: Magnus Peterson

Bra att veta om snöröjning för fastighetsägare

Bra att veta om snöröjning för fastighetsägare

Vanliga frågor

 • Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.

 • Västerviks kommun ansvarar för snöröjningen i stora delar av kommunen.

  Västervik Miljö & Energi AB är driftsentreprenör på uppdrag av Västerviks kommun.

  Plogning, is- och halkbekämpning utförs även av andra entreprenörer enligt genomförd offentlig upphandling.

  • Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.
  • Snöröjning påbörjas med stora leder, bussgator, prioriterade gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar och gator till allmänna inrättningar.
  • För övriga, ej prioriterade områden startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter.
  • Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.
  • Genomloppstiden för ett snöröjningsdistrikt ska normalt vara mindre än 12 timmar.

  I Snöröjningskartan visar vi vilka gator/vägar som Västervik Miljö & Energi snöröjer på uppdrag av Västerviks kommun och vilken prioritering de har.

  Gator som har blå markering eller ingen markering alls snöröjs ej på uppdrag av Västerviks kommun.

  Du kan även ladda hem kartor i pdf-format. Följ länken till Snöröjningskartan nedan om du vill ladda hem snöröjningskartor i pdf-format.

  Här hittar du Snöröjningskartan och snöröjningskartor i pdf-format

 • För att vi ska hinna med alla områden finns inget annat alternativ när vägen ska plogas.

  Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen orsakats av plogbilen.

 • Fastighetsägaren är skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor och annat för gångtrafikanten nödvändigt utrymme utanför fastigheten. Detta är fastställt i kommunens författning: Åläggande om gångbanerenhållning mm, som antogs av kommunfullmäktige 1995-12-21.

  Om det inte finns någon tydlig gräns mellan körbanan och gångbanan, anses gångbanan vara ett 2 meter brett område utanför fastigheten. Gångbanan och fastighetens tillfart är fastighetsägarens ansvar även om plantering eller liknande finns mellan körbanan och fastigheten. Om hela utrymmet mellan två fastigheter är gångyta, har fastighetsägarna ansvar för halva bredden var.

 • Att skotta fram postlåda och sopkärl är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snön kommer från plogbilen.

 • Av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna.

  Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

 • Fastighetsägare är skyldig att hålla taken rena från snö och is.

  Varje år sker olyckor på grund av snö eller is som hasar ner på fotgängare.

 • Vänligen respektera parkeringsbestämmelserna. En felparkerad bil kan resultera i att vi inte kan snöröja på bästa sätt. 

  För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om det är möjligt, parkerar på egen mark.

  Observera att det vid snöfall kan införas parkeringsförbud på vissa gatuparkeringar i Västerviks centrum. Parkeringsförbud kan vid behov införas med kort varsel. 

 • För trafiksäkerheten och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan.

  Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.

  Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

 • Privata fastighetsägare kan utan kostnad hämta en hink per hushåll på nedanstående platser.

  • Västervik, Materialgården, Kristinebergsgatan 20, kl 07-16
  • Gamleby, vid Västervik Miljö & Energis förråd Gundelvägen 10
  • Överum, Återvinningsgården, Dalhemsvägen, obs endast tisdag kl 12-18
  • Ankarsrum, parkeringen vid Folkets hus

  Ta med egen hink och skyffel!

 • Tänk på parkeringen

  Undvik att parkera på gatan vid snöfall. För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om det är möjligt, parkerar på egen mark. Vänligen respektera parkeringsbestämmelserna. En felparkerad bil kan resultera i att vi inte kan snöröja på bästa sätt.  

  Brevlåda och sopkärl

  • Skotta, sanda, salta så att brevbärare och sophämtare kommer fram säkert.
  • Placera gärna din brevlåda på en flyttbar ställning en bit från vägkanten, så att tidningsbud och brevbäraren kan nå den med sina fordon. 
  • Sopkärlen ska vara lätt åtkomliga den dagen du har sophämtning. Under vintern kan både postlådan och sopkärlen flyttas och anpassas utifrån den växande plogvallen.

  Tänk trafiksäkert

  • Märk upp låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns (med pinnar, käppar) som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar.
  • Kapa grenar på träd och buskar som hänger ut över gångbana eller gata, både för trafiksäkerheten och för att snöröjningsfordonen ska komma fram.
  • Tänk på att ta bort snö och istappar från taket så det inte faller ner på någon.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB