Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Anstånd för näringsidkare/företag med anledning av covid-19 situationen

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Särskild information till näringsidkare/företagare med anledning av den rådande covid-19 situationen

24 mars 2020 fattade Krisledningsnämnden ett antal beslut med fokus hur kommunen kan stötta det lokala näringslivet i rådande covid-19 situation.

Västerviks kommun kommer att ge lokala företag uppskov med vissa kommunala avgifter. Även Västervik Miljö & Energi AB uppmanas att ge lokala företag* möjlighet att ansöka om uppskov med betalning av fakturor (*Begreppet företag ska ses i ett bredare perspektiv av juridisk person, då även till exempel föreningar kan vara berörda)”.

Situationen som hela samhället står inför är svår att greppa och Västervik Miljö & Energi vill också hjälpa vårt lokala näringsliv i möjligaste mån. Vi anser dock att det är viktigt i denna situation att varje företagare gör en egen bedömning över sin likviditetssituation.

I normalfallet beviljas endast anstånd med betalning av fakturor med 30 dagar.

(Läs mer om anstånd via länken under relaterade länkar.)

Men under dessa speciella omständigheter kommer vi individuellt att pröva varje enskild ansökan utifrån likabehandling och bevilja anstånd utifrån vår samlade bedömning, baserat respektive kunds återbetalningsförmåga.

För att söka anstånd med anledning av covid-19

För att ansöka om anstånd med anledning av covid-19 kontaktar du oss. Den information vi behöver från dig som vill söka anstånd är följande:

  • Vilken/vilka fakturor önskas anstånd för? Specificera exempelvis mars, april, maj osv samt visa på er egna likviditetsprognos.
  • En plan på hur du som kund ska betala tillbaka skulden.
  • Hur bedömer ni era framtida kassaflöden under de närmsta 6 månaderna?
  • Hur såg era kassaflöden ut motsvarande period föregående år?
  • Vilka andra åtgärder har ni vidtagit för att upprätthålla er likviditet?

Kontakt

Alla ansökningar eller frågor om anstånd skall skickas till ekonomichef Mattias Liedberg via e-post:

mattias.liedberg@vastervik.se

Sidan senast granskad den 21 januari 2021
Innehållsansvarig: Jessica Danielsson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB