Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lämna in årsrapport för köldmedium senast den 31 mars

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-03-10

Aggregat luftkonditionering

Om den totala mängden köldmedia i din anläggning är 10 kg eller mer ska du lämna in en årsrapport. Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars till miljö- och byggnadskontoret. Rapporten ska innehålla 2016 års kontroller.

Kontroll av köldmedieaggregat ska göras regelbundet. Hur ofta beror på mängden köldmedia i utrustningen. Skyldighet att kontrollera sina aggregat gäller för alla, även privatpersoner.

Årsrapporten ska innehålla föregående års kontroller, nya och skrotade aggregat samt läckagekontroller vid installation och ingrepp i systemet.

I januari 2017 kom nya regler för köldmedium. En nyhet är att gränsen för att lämna årsrapport är 14 ton koldioxidekvivalenter. Denna gräns gäller för rapporteringen av 2017 års kontroller, som alltså ska lämnas in år 2018. Mer information finns hos Naturvårdsverket.

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsbrev/Tillsynsnytt/Artiklar-2017/Nyheter-i-f-gasforordningen/#

Tänk på att det finns straffavgifter om du lämnar in årsrapporten för sent.

Kontakta gärna miljö- och byggnadskontoret om du har frågor.

Se mer information under http://www.vastervik.se/koldmedier/

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)